مهدی شریعتی هستم .

علاقه مند به طراحی گرافیک و وب 

از سال ۱۳۹۰ با تشکیل گروه طراحی ونوس فعالیت خود را در زمینه طراحی محصولات چاپی و پس از یک سال در زمینه طراحی وب آغاز نمودم.

اهم فعالیت های من

طراحی و راه اندازی سایت شرکت زیورآلات گوهرتراشان 

مدیر اتوماسیزاسیون مرکز جامع توانبخشی امید 

 طراحی و ویراستاری مجله شیمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 

 طراحی و ویراستاری مجله فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 

طراحی گرافیک و ویراستاری مجله داناک  دانشگاه صنعتی شاهرود

طراحی گرافیک و راه اندازی سایت سایه سازان 

طراحی سایت مسابقات کشوری رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

طراح گرافیک ، کانون آگهی و تبلیغاتی هزاره سوم

طراحی و پشتیبانی سایت مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان

طراحی و راه اندازی  سایت دفتر دکوراسیون داخلی مهرازان

طراحی  و پشتیبانی سایت دفتر دکوراسیون داخلی خانه معماری

مسئول فضای مجازی و بازاریابی گروه خودرویی رضائی

هم بنیان گذار و طراح گرافیک اپلیکیشن جامع شهرستان من

طراحی و پشتیبانی سایت کاروانسرای گردشگری انارک

طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سایت جشنواره بین اللمللی سعدی 

طراحی و پشتیبانی سایت مهندس احمد شریفی

 سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۹۲ الی همکنون

سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲

سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰

شماره ۱ و ۴ – ۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸