تولید محتوا

اگر میخواهید بازاریابی اینترنتی را جدی بگیرید، همه میدانند تولید محتوا پادشاه هست. 

استاندارد های تولید محتوا:

 1. شرط پایه و اساسی: مطالب به هیچ وجه کپی برداری نمی شوند.
 2. تولید محتوا: محتوای تولیدی میتواند ترجمه، تالیف یا تلفیقی از تالیف و ترجمه و یا بازنویسی باشد.
 3. ویراستار سئو: کل متن های نگارش شده برای سایت،  از نظر سئو بررسی و ویرایش می شود.
 4. رعایت نکات سئو در تولید محتوا:
  • هر محتوا شامل حداقل یک تصویر می شود.
  • ویرگول، نقطه، بولت، شماره گذاری و پرانتز ها رعایت می شود.
  • چگالی کلمات کلیدی اصلی و فرعی دقت می شود.
  • به روان بودن متن دقت می شود.
  • عنوان بندی متن
  • در عنوان بندی متن از کلمات مرتبط با کلمات کلیدی استفاده می شود.
  • استفاده بیشتر کلمات کلیدی در لید (دو خط اول متن)
  • در ابتدای هر پاراگراف کلمات کلیدی خرج می شوند.
خدمات
زبان محتوا
تعداد محتوا
هزینه هر کلمه
هزینه هر محتوا به ازای ۵۰۰ کلمه
تولید محتوا تالیف و ترجمه
فارسی
۱ تا ۳۰
۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
تولید محتوا تالیف و ترجمه
فارسی
۳۱ تا ۱۰۰
۴۸ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
تولید محتوا تالیف و ترجمه
فارسی
۱۰۱ تا ۲۰۰
۴۶ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
تولید محتوا تالیف و ترجمه
فارسی
بیش از ۲۰۱
۴۴ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان

طراحی بنر استاندارد اینستاگرام

پایین ترین قیمت طراحی بنر در کنار بهترین کیفیت و هارمونی 

نوع بنر
۱ عدد
۳ عدد
۷ عدد
۱۲ عدد
۱۵ عدد
۳۰ عدد
بنر ثابت
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

فالور اینستاگرام

خرید فالوور اینستاگرام به صورت تعدادی

لیست زیر حاوی تمامی پکیج های خرید فالوور ایرانی ، واقعی و هدفمند به صورت تعدادی می باشد .

بدین صورت که سیستم های فالوور تا رسیدن تعداد فالوور های پیج اینستاگرام شما به تعداد مورد نظر به کار خود به صورت ۲۴ ساعته ادامه می دهد.

۳۰۰/ عدد فالوور

۴۰,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

۵۰۰۰/ عدد فالوور

۴۸۰,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

۱۰۰۰/ عدد فالوور

۱۲۰,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

۱۰۰۰۰/ عدد فالوور

۸۵۰,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

۲۰۰۰/ عدد فالوور

۲۲۰,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

استفاده از ربات به صورت زمانی

۳ روز

۴۵,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

۱ هفته

۸۵,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه

۱ ماه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
فالور واقعی و ایرانی
کامنت اتوماتیک
پست اتوماتیک
لایک اتوماتیک
دایرکت اتوماتیک
هدف دلخواه