پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟

آهی کشید و گفت: که ماه محرم است..

گفتم: که چیست محرم؟

باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است…

پاسخی بگذارید